برای نخستین بار صورت گرفت؛ دعوت کماندار نوجوان مازنی به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان

کماندار نوجوان مازنی برای نخستین بار در تاریخ تیراندازی با کمان مازندران به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران دعوت شد. امیر محمد قربان زاده کماندار نوجوان مازنی به عنوان نخستین دعوت شده رده های سنی پایه در تاریخ تیراندازی با کمان استان مازندران به اردوی آماده سازی تیم ملی شرکت خواهد کرد. برای حضور […]