برترین کمانداران داخل سالن کشور معرفی شدند

قهرمانی مهدی اسدی کماندار خوب مازنی در رشته ریکرو انتخابی تیم ملی مرحله نخست مسابقات تیر و کمان رنکینگ داخل سالن و انتخابی تیم ملی با معرفی برترین ها در بخش بانوان و مردان به پایان رسید. این مرحله از رقابت های تیر و کمان رنکینگ داخل سالن و انتخابی تیم ملی به میزبانی استان […]